Encase - hét taxitronic service center in Kerkrade - Limburg

Nieuws

Nieuwe tarieven per 1 januari 2018!

Per 1 januari a.s. worden de maximum tarieven taxi geïndexeerd met de LTI-index van 1,13 %.

Bijgaand de publicatie van het besluit in de Staatscourant en een link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-74360.html

De nieuwe maximum tarieven 2018 na indexering zijn:

-      starttarief                          € 3,02   resp. € 6,13

-      kilometertarief                 € 2,22   resp. € 2,79

-      minuuttarief                     € 0,37   resp. € 0,42

-      wachttarief                       € 41,55

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons!!